Báo giá in tờ gấp

22/07/2021

Đánh giá

BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3 – GIẤY COUCHE 100 gr 

TỜ RƠI A3 – GIẤY C100 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C100 gr.

Kích thước mở ra: 30 x 42 cm.

Kích thước gập vào: 21 x 30 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A3.

Bế gấp đôi thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%
(Cán bóng + thêm 390đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 465đ/ 1 mặt)

500 4.080 2.040.000
1.000 2.300 2.300.000
2.000 1.426 2.852.000
3.000 1.160 3.480.000
4.000 1.028 4.112.000
5.000 950 4.750.000
6.000 883 5.298.000
7.000 878 6.146.000
8.000 849 6.792.000
9.000 832 7.488.000
10.000 814 8.140.000

BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3 – GIẤY COUCHE 120 gr

TỜ RƠI A3 – GIẤY C120 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C120 gr.

Kích thước mở ra: 30 x 42 cm.

Kích thước gập vào: 21 x 30 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A3.

Bế gấp đôi thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 390đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 465đ/ 1 mặt)

500 4.340 2.170.000
1.000 2.475 2.475.000
2.000 1.560 3.120.000
3.000 1.235 3.705.000
4.000 1.102 4.408.000
5.000 1.025 5.125.000
6.000 956 5.736.000
7.000 950 6.650.000
8.000 922 7.376.000
9.000 905 8.145.000
10.000 886 8.860.000

BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3 – GIẤY COUCHE 150 gr 

TỜ RƠI A3 – GIẤY C150 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C150 gr.

Kích thước mở ra: 30 x 42 cm.

Kích thước gập vào: 21 x 30 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A3.

Bế gấp đôi thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

((Cán bóng + thêm 390đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 465đ/ 1 mặt)

500 4.520 2.260.000
1.000 2.630 2.630.000
2.000 1.700 3.400.000
3.000 1.368 4.104.000
4.000 1.234 4.936.000
5.000 1.155 5.775.000
6.000 1.086 6.516.000
7.000 1.079 7.553.000
8.000 1.050 8.400.000
9.000 1.032 9.288.000
10.000 1.014 10.140.000

BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3 – GIẤY COUCHE 200 gr 

TỜ RƠI A3 – GIẤY C200 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C200 gr.

Kích thước mở ra: 30 x 42 cm.

Kích thước gập vào: 21 x 30 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A3.

Bế 1 gân ở giữa.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 390đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 465đ/ 1 mặt)

500 4.950 2.475.000
1.000 2.915 2.915.000
2.000 1.965 3.930.000
3.000 1.615 4.845.000
4.000 1.477 5.908.000
5.000 1.396 6.980.000
6.000 1.312 7.872.000
7.000 1.304 2.128.000
8.000 1.274 10.192.000
9.000 1.256 11.304.000
10.000 1.237 12.370.000

BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3 – GIẤY COUCHE 250 gr 

TỜ RƠI A3 – GIẤY C250 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C250 gr.

Kích thước mở ra: 30 x 42 cm.

Kích thước gập vào: 21 x 30 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A3.

Bế 1 gân ở giữa.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 390đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 465đ/ 1 mặt)

500 5.250 2.625.000
1.000 3.170 3.170.000
2.000 2.200 4.400.000
3.000 1.835 5.505.000
4.000 1.695 6.780.000
5.000 1.610 8.050.000
6.000 1.525 9.150.000
7.000 1.516 10.612.000
8.000 1.485 11.880.000
9.000 1.466 13.194.000
10.000 1.447 14.470.000

BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3 – GIẤY COUCHE 300 gr 

TỜ RƠI A3 – GIẤY C300 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C300 gr.

Kích thước mở ra: 30 x 42 cm.

Kích thước gập vào: 21 x 30 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A3.

Bế 1 gân ở giữa.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 390đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 465đ/ 1 mặt)

500 5.550 2.775.000
1.000 3.430 3.430.000
2.000 2.438 4.876.000
3.000 2.058 6.174.000
4.000 1.915 7.660.000
5.000 1.828 9.140.000
6.000 1.740 10.440.000
7.000 1.730 12.110.000
8.000 1.700 13.600.000
9.000 1.680

0981.081.786

Đang có 5 người chờ báo giá