Lịch bloc 12 tháng  là loại lịch xé gồm 13 tờ ứng với 12 tháng + tờ bìa đầu

  • Lịch bloc lò xo giữa 12 tháng sẽ phải mua kèm túi đựng riêng
  • Phần thông tin công ty sẽ được ép nhũ vàng / bạc lên khánh lịch

Cùng xem những mẫu lịch bloc 12 tháng năm 2023 mới nhất để in lịch tết ngay nhé

Lịch lò xo giữa 12 tháng

Lịch lò xo giữa 12 tháng AH

Lịch lò xo giữa 12 tháng

Lịch lò xo giữa 12 tháng AH

Lịch lò xo giữa 12 tháng

Lịch lò xo giữa 12 tháng AH

Lịch lò xo giữa 12 tháng

Lịch lò xo giữa 12 tháng AH

Lịch lò xo giữa 12 tháng

Lịch lò xo giữa 12 tháng AH

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng SV

Lịch lò xo giữa 12 tháng AK

Lịch lò xo giữa 12 tháng AK

Lịch lò xo giữa 12 tháng AK

Lịch lò xo giữa 12 tháng AK

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng BM

Lịch lò xo giữa 12 tháng AC

Lịch lò xo giữa 12 tháng AC

Lịch lò xo giữa 12 tháng AC

Lịch lò xo giữa 12 tháng AC

Lịch lò xo giữa 12 tháng AC

Lịch lò xo giữa 12 tháng AC

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng HN

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng MTV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NB

Lịch lò xo giữa 12 tháng NH

Lịch lò xo giữa 12 tháng NH

Lịch lò xo giữa 12 tháng NH

Lịch lò xo giữa 12 tháng NH

Lịch lò xo giữa 12 tháng NH

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NST

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng NSV

Lịch lò xo giữa 12 tháng VL

Lịch lò xo giữa 12 tháng VL

Lịch lò xo giữa 12 tháng VL

Lịch lò xo giữa 12 tháng VL

Lịch lò xo giữa 12 tháng VL

Lịch lò xo giữa 12 tháng VL

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

 

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

Lịch lò xo giữa 12 tháng HT

Lịch lò xo giữa 12 tháng NHA

Lịch lò xo giữa 12 tháng NHA

Lịch lò xo giữa 12 tháng NHA

Lịch lò xo giữa 12 tháng NHA

Lịch lò xo giữa 12 tháng NHA

Lịch lò xo giữa 12 tháng NHA

Trên đây là toàn bộ Mẫu Lịch Bloc 12 tháng 2023 đầy đủ nhất.

Rất cám ơn quý khách đã liên hệ và xem bài viết của chúng tôi !

Nếu cần tư vấn lựa chọn mẫu và báo giá hãy liên hệ chúng tôi ngay để In Lịch Tết nhé

Các mẫu sản phẩm Tết khác