Lịch nẹp thiếc 5 tờ là loại lịch treo tường với định lượng giáy khá mỏng.

Thông tin quảng cáo doanh nghiệp lên lịch 5 tờ sẵn sẽ bao gồm những cách in sau đây

  • In quẹt lưới 1 màu
  • In quẹt lưới 2 màu
  • In quẹt lưới 3 màu

Cùng xem những mẫu lịch tết bloc năm 2022 mới nhất để in lịch tết ngay nhé

Dưới đây là bảng mục lục, hãy click vào link từng nhà phôi nhé

Nhà Ngân Hà – NH

Lịch 5 tờ NH52

Lịch 5 tờ NH52

Lịch 5 tờ NH53

Lịch 5 tờ NH53

Nhà Văn Lang – VL

Lịch 5 tờ VL

Lịch 5 tờ VL

Nhà Sách Trẻ – NST

Lịch 5 tờ NST

Lịch 5 tờ NST

Lịch 5 tờ NST

Lịch 5 tờ NST

Nhà Bình Minh – BM

Lịch 5 tờ BM25

Lịch 5 tờ BM25 / BM26

Lịch 5 tờ BM26

Lịch 5 tờ BM27 / BM28

Lịch 5 tờ BM29 / BM30

Lịch 5 tờ BM29 / BM30

Nhà Ninh Bình – NB

Lịch 5 tờ NB176

Lịch 5 tờ NB176

Lịch 5 tờ NB177

Lịch 5 tờ NB177

Lịch 5 tờ NB181

Lịch 5 tờ NB181

Lịch 5 tờ NB182

Lịch 5 tờ NB182

Lịch 5 tờ NB183

Lịch 5 tờ NB183

Nhà Hai Bà Trưng – HBT

Lịch 5 tờ HBT34 / HBT35

Lịch 5 tờ HBT34 / HBT35

Lịch 5 tờ HBT36 / HBT37

Lịch 5 tờ HBT36 / HBT37

Lịch 5 tờ HBT38 / HBT39

Lịch 5 tờ HBT38 / HBT39

Lịch 5 tờ HBT40 / HBT41

Lịch 5 tờ HBT40 / HBT41

Lịch 5 tờ HBT42 / HBT43

Lịch 5 tờ HBT42 / HBT43

Trên đây là toàn bộ Mẫu Lịch 5 tờ Tết 2022 đầy đủ nhất.

Rất cám ơn quý khách đã liên hệ và xem bài viết của chúng tôi !

Nếu cần tư vấn lựa chọn mẫu và báo giá hãy liên hệ chúng tôi ngay để In Lịch Tết nhé

Các mẫu sản phẩm Tết khác